Razširitev spletne trgovine: dodate lahko spletne strani, ki jih lahko oblikujete sami z vgrajenim HTML urejevalnikom (Akcija, Razno, O podjetju…)