Objavite svoje pogoje nakupa v spletni trgovini na vidnem mestu, tako da bo kupec dobro seznanjen z njimi